Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông tin về kì thi hết học phần 1 và 2 cao học K30 ngày 12-12-2021
Quản trị Viên 0 2856
6 12 - 2021
Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, để đảm bảo cho người học...
Thông báo nhập học, kế hoạch học tập và lịch thi hết môn cao học K31
Quản trị Viên 0 11993
21 10 - 2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo nhập học, kế hoạch học tập và lịch thi hết môn cao học K31...
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021
Quản trị Viên 0 1412
21 10 - 2021
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, ngày 20/10/2021 Hội đồng tuyển sinh trình độ...