Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo lịch thi bổ sung của học viên đào tạo trình độ thạc sĩ - Khoá 28
Quản trị Viên 0 937
11 12 - 2019
Phòng Sau đại học thông báo lịch thi và danh sách học viên K28 dự thi bổ sung các chuyên đề. Một...
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2018-2020 (K28) - TÍNH ĐẾN ĐỢT THI NGÀY 12-05-2019
Quản trị Viên 0 1607
17 6 - 2019
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết chuyên đề cao học K28 tính đến đợt thi ngày 12-05-2019
Kế hoạch học tập và lịch thi hết chuyên đề trình độ Thạc sĩ khóa 29 (2019-2021)
Quản trị Viên 0 2899
6 5 - 2019
Phòng sau đại học thông báo kế hoạch học tập và lịch thi hết chuyên đề trình độ Thạc sĩ khóa 29...
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học năm 2019
Quản trị Viên 0 4485
2 5 - 2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo cao học K27 (2017-2019), Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn...