Hướng dẫn bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Hướng dẫn bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021
Quản trị Viên 0 8814
18 8 - 2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 đối...
Thông báo điều chỉnh thủ tục nộp hồ sơ và thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Quản trị Viên 0 5984
24 5 - 2021
Nhà trường đã có thông báo số 623/ĐHSPHN-SĐH, ngày 4/3/2021 về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận...
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học - Đợt 2 năm 2020
Quản trị Viên 0 5104
13 8 - 2020
Chi tiết Thông báo và hướng dẫn làm hồ sơ, học viên xem file đính kèm.
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học năm 2020
Quản trị Viên 0 10500
2 5 - 2019
Chi tiết Thông báo và hướng dẫn làm hồ sơ, học viên xem file đính kèm.