Tuyển sinh Thạc sĩ

Thông báo nhận đơn phúc khảo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 4/2019


08-05-2019
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, ngày thi 20,21/4/2019

1. Thời gian nhận đơn: ngày 09 tháng 5 năm 2019 (Thứ Năm)

2. Lệ phí phúc khảo bài thi: 200.000 đ/môn

3. Thí sinh nộp lệ phí và đơn phúc khảo tại: Phòng 106B - Nhà Hiệu bộ (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

4. Thí sinh tải mẫu đơn phúc khảo đính kèm thông báo này tại website http://sdh.hnue.edu.vn.

Hết ngày 09/5/2019, Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục phúc khảo theo quy định.

Sau ngày 20/5/2019, thí sinh tra cứu kết quả phúc khảo tại website http://sdh.hnue.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-thi.

 

 

Nơi gửi:

- Thông báo rộng rãi

- Phòng KH-TC: để phối hợp

- Lưu: HC-ĐN, SĐH

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS Nguyễn Văn Minh

TẢI THÔNG BÁO VÀ MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO TẠI ĐÂY 


Post by: Quản trị Viên
08-05-2019
In category