Lịch thi các chuyên đề

Kế hoạch học tập và lịch thi hết chuyên đề trình độ Thạc sĩ khóa 29 (2019-2021)


06-05-2019
Phòng sau đại học thông báo kế hoạch học tập và lịch thi hết chuyên đề trình độ Thạc sĩ khóa 29 (2019-2021) như sau:

Chi tiết xem tại đây.

Post by: Quản trị Viên
06-05-2019