huluhub.com
ankara escort
sikis
hd fucking videos of sunny leone racconti erotici di vita reale porno mamma sotto la doccia

freebet

bodrum escort

Hướng dẫn bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học năm 2019


02-05-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo cao học K27 (2017-2019), Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học cho các học viên - đợt 2 năm 2019: Từ ngày 04/9/2019 đến ngày 31/10/2019.

   Quy trình hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn như sau:

1. Học viên nộp hồ sơ bảo vệ luận văn online (hướng dẫn cụ thể xem trên website: http://sdh.hnue.edu.vn/ của Trường ĐHSP Hà Nội).

- Thời gian mở cổng nộp hồ sơ online bắt đầu từ ngày 26/8/2019.

- Thời gian đóng cổng nộp hồ sơ online (đợt 2) là ngày 25/10/2019.

- Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ phải tổ chức bảo vệ muộn nhất là ngày 28/10/2019.

2. Học viên nộp bản xác nhận đã nộp hồ sơ bảo vệ luận văn online cùng hồ sơ gốc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (P.106B) ít nhất 05 ngày trước ngày bảo vệ. (Phòng Sau đại học chỉ tiếp nhận hồ sơ khi đã đầy đủ các mục theo yêu cầu).

3. Sau khi bảo vệ, học viên cần:

- Chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn theo yêu cầu của hội đồng;

- Chậm nhất là ngày 8/11/2019 học viên phải nộp cho thư viện 01 đĩa CD toàn văn luận văn,  01 bản luận văn (đóng bìa cứng) đã có bản xác nhận chỉnh sửa của giảng viên hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng ở trang cuối của bản chính luận văn.

4. Học viên được nhận Quyết định trả về cơ quan công tác; xác nhận đã hoàn thành khoá học  tại Phòng 106B - Nhà Hiệu bộ và được xét tốt nghiệp khi:

- Thư kí Hội đồng gửi trả hồ sơ  về Phòng Sau đại học đầy đủ theo quy định.

- Có xác nhận online của Trung tâm Thư viện Trường về việc học viên nộp luận văn đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng bảo vệ luận văn.

5. Các học viên không thực hiện đúng hạn theo quy định trên sẽ bảo vệ và xét tốt nghiệp đợt 1 của K28.

Đề nghị các Khoa thông báo rõ yêu cầu này đến các tổ bộ môn, học viên biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

* Các biểu mẫu, hướng dẫn kèm theo vui lòng tải và xem tại link dưới đây:

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 27

* Học viên sau khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ, có nhu cầu nhận Quyết đinh trả về cơ quan công tácXác nhận hoàn thành khoá học thì tải mẫu đăng ký tại đây.

Post by: Quản trị Viên
02-05-2019