Tuyển sinh Tiến sĩ

Về việc thu hồ sơ đợt 3 và 4 xét tuyển nghiên cứu sinh khoá 41 (năm 2021)


11-08-2021
Theo Thông báo số 710/TB-ĐHSPHN ngày 18/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc xét tuyển sinh nghiên cứu sinh khoá 41 (năm 2021), thời gian thu hồ sơ như sau:

- Đợt 3: từ ngày 19 tháng 8 đến 9 tháng 9 năm 2021;

- Đợt 4: từ ngày 9 tháng 11 đến 9 tháng 12 năm 2021.

     Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biết rất phức tạp, Thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đến ngày 23/8/2021. Do đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạm dừng việc thu hồ sơ đợt 3 và 4 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

*Chi tiết thông báo XEM TẠI ĐÂY

* Thông báo tuyển sinh XEM TẠI ĐÂY


Post by: Quản trị Viên
11-08-2021
In category