Tuyển sinh Thạc sĩ

LỊCH HỌC CÁC LỚP ÔN TẬP DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2020


14-01-2020
Căn cứ thông báo số 70/TB-ĐHSPHN ngày 17/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc lùi thời gian học do dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo lịch học mới cho các lớp ôn tập dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt tháng 4 năm 2020 cụ thể:

Post by: Quản trị Viên
14-01-2020
In category