Tuyển sinh Thạc sĩ

Danh sách thí sinh trúng tuyển thi tuyển sinh thạc sĩ, đợt thi tháng 4 năm 2019 của Trường ĐHSP Hà Nội


13-05-2019
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi Thông báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện. Thí sinh trúng tuyển không nhận được giấy báo nhập học, căn cứ vào danh sách trúng tuyển, chuẩn bị hồ sơ và đến trường nhập học theo thời gian và địa điểm trong thông báo nhập học. Trường hợp có nhu cầu sử dụng giấy thông báo nhập học để làm thủ tục với cơ quan công tác đề nghị đến Phòng 106B - Nhà Hiệu bộ (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) – Trường ĐHSP Hà Nội xin cấp lại.

Post by: Quản trị Viên
13-05-2019
In category