Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận được thông báo tuyển sinh cho Chương trình học bổng Toàn phần của Chính phủ Trung Quốc, cụ thể như sau:

Tải thông báo tại đây