Toàn văn LATS

Toàn văn luận án tiến sĩ Hóa học-CN: Hóa học hữu cơ-NCS: Nguyễn Thị Ngọc Mai


20-12-2021

Toàn văn luận án, tóm tắt luận án và trang thông tin về kết luận mới chi tiết xem TẠI ĐÂY:

Post by: Lê Như Thục
20-12-2021