Lịch bảo vệ LATS

Bảo vệ luận án tiến sĩ Toán học cấp Trường - CN: Phương trình vi phân và tích phân-NCS: Lê Trần Tình


07-11-2020

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cho nghiên cứu sinh Lê Trần Tình, công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, về đề tài:

Về một số lớp phương trình parabolic không địa phương

Chuyên ngành: Phương trình Vi phân và tích phân

Mã số: 9.46.01.03

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 02-12-2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án, tầng 2 nhà Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

Post by: Lê Như Thục
07-11-2020