Lịch bảo vệ LATS

Bảo vệ luận án tiến sĩ Toán học cấp Trường - CN: Phương trình vi phân và tích phân-NCS: Nguyễn Thị Lan Hương


20-10-2020

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Hương, công tác tại Trường ĐHSP Hà Nội, về đề tài:

Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ 2-D rời rạc chứa tham số ngẫu nhiên

Chuyên ngành: Phương trình Vi phân và tích phân

          Mã số: 9.46.01.03

Thời gian: Vào hồi  8 giờ 30 phút, ngày 11-11-2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án, tầng 2 nhà Thư viện, Trường Đại học      Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

Post by: Lê Như Thục
20-10-2020