Lịch bảo vệ LATS

Bảo vệ luận án tiến sĩ Toán học cấp Trường - CN: Hình học và Tôpô-NCS: Vangty Noulorvang


28-04-2021

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cho nghiên cứu sinh Vangty Noulorvang, công tác tại Viện nghiên cứu khoa học GD - Bộ GD và Thể thao, về đề tài:

Một số định lí về tính duy nhất và tính hữu hạn của họ các ánh xạ phân hình

Chuyên ngành: Hình học và Tôpô

          Mã số: 9.46.01.05

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 20-05-2021

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án, tầng 2 nhà Thư viện, Trường Đại học       Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

Post by: Lê Như Thục
28-04-2021