Lịch bảo vệ LATS

Bảo vệ luận án tiến sĩ Sinh học cấp trường-CN: Động vật học-NCS: Ninh Thị Hòa


23-11-2021

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học cho nghiên cứu sinh Ninh Thị Hòa, công tác tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, về đề tài:

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, mối quan hệ di truyền và hệ thống học các loài lưỡng cư thuộc giống Rhacophorus (Amphibia: Rhacophoridae) ở Việt Nam

Chuyên ngành: Động vật học

Mã số: 9.42.01.03

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 15-12-2021

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án, tầng 2 nhà Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Quý vị đăng kí tham dự buổi bảo vệ trực tuyến (nếu có) theo đường dẫn sau:

https://bit.ly/dkdubaoveluanan

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

Post by: Lê Như Thục
23-11-2021