Lịch bảo vệ LATS

Bảo vệ luận án tiến sĩ KHGD cấp trường-CN: Lí luận và PPDH bộ môn Lịch sử-NCS: Hồ Văn Toàn


19-02-2020

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục cho nghiên cứu sinh Hồ Văn Toàn, công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn, về đề tài:

Giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường THPT (Thực nghiệm tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ)

Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Lịch sử

          Mã số: 9.14.01.01

Thời gian: Vào hồi  8 giờ 30 phút, ngày 09-03-2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án, tầng 2 nhà Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

Post by: Lê Như Thục
19-02-2020