Lịch bảo vệ LATS

Bảo vệ luận án tiến sĩ KHGD cấp trường-CN: Lí luận và PPDH bộ môn Giáo dục chính trị-NCS: Nguyễn Thùy Dương


24-10-2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thùy Dương, công tác tại Trường Đại học Tây Bắc, về đề tài:

Phát triển năng lực hợp tác của sinh viên trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (phần kinh tế chính trị) ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay

Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Giáo dục Chính trị

 Mã số: 9.14.01.11

Thời gian: Vào hồi  8 giờ 30 phút, ngày 15-11-2019

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án, tầng 2 nhà Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

Post by: Lê Như Thục
24-10-2019