Lịch bảo vệ LATS

Bảo vệ luận án tiến sĩ KHGD cấp trường-CN: Lí luận và PPDH bộ môn Giáo dục chính trị-NCS: Mai Thu Trang


18-06-2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục cho nghiên cứu sinh Mai Thu Trang, cơ quan công tác: Trường ĐHSP-TP Hồ Chí Minh, về đề tài:

        “Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học theo định hướng năng lực môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Giáo dục Chính trị

Mã số: 9.14.01.11     

Thời gian: Vào hồi  8 giờ 30 phút, ngày 19-07-2019

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận án, tầng 2 nhà Thư viện, trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Post by: Lê Như Thục
18-06-2019