Đội ngũ đào tạo

Danh sách cán bộ tham gia đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ


08-04-2019

TT

Chức danh

Học hàm

Học vị

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

1

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Đỗ Việt Hùng

Nam

HĐ Trường

2

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Nguyễn Văn Minh

Nam

B.Giám hiệu

3

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đặng Xuân Thư

Nam

B.Giám hiệu

4

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Văn Trào

Nam

B.Giám hiệu

5

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phan Thanh Long

Nam

P. TCCB

6

Giảng viên

 

TS

Trịnh Tuấn Anh

Nam

P. Đào tạo

7

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đặng Ngọc Quang

Nam

P. SĐH

8

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Dương Minh Lam

Nam

P. KHCN

9

Giảng viên

 

TS

Hoàng Hải Hà

Nữ

P. KHCN

10

Giảng viên

 

TS

Hồ Công Lưu

Nam

P. HC-ĐN

11

Giảng viên

 

TS

Đinh Minh Hằng

Nữ

P.CTCT-HSSV

12

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Văn Hiền

Nam

TT ĐT-BDTX

13

Giảng viên

 

TS

Mai Xuân Thành

Nam

TT Học liệu

14

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Bùi Văn Nghị

Nam

K.Toán-Tin

15

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

K.Toán-Tin

16

Giảng viên

 

TS

Lê Tuấn Anh

Nam

K.Toán-Tin

17

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Phương Chi

Nữ

K.Toán-Tin

18

Giảng viên

 

TS

Vũ Đình Phượng

Nam

K.Toán-Tin

19

Giảng viên

 

TS

Trần Cường

Nam

K.Toán-Tin

20

Giảng viên chính

 

TS

Bùi Duy Hưng

Nam

K.Toán-Tin

21

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Văn Tấn

Nam

K.Toán-Tin

22

Giảng viên cao cấp

GS

TSKH

Lê Mậu Hải

Nam

K.Toán-Tin

23

Giảng viên cao cấp

GS

TSKH

Đỗ Đức Thái

Nam

K.Toán-Tin

24

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Nguyễn Quang Diệu

Nam

K.Toán-Tin

25

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Dương Quốc Việt

Nam

K.Toán-Tin

26

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Đình Kế

Nam

K.Toán-Tin

27

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Đạt Đăng

Nam

K.Toán-Tin

28

Giảng viên

 

TS

Tăng Văn Long

Nam

K.Toán-Tin

29

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Thảo

Nữ

K.Toán-Tin

30

Giảng viên chính

 

TS

Trương Thị Hồng Thanh

Nữ

K.Toán-Tin

31

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Văn Hiện

Nam

K.Toán-Tin

32

Giảng viên

 

TS

Lê Anh Dũng

Nam

K.Toán-Tin

33

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Cung Thế Anh

Nam

K.Toán-Tin

34

Giảng viên

 

TS

Trần Thị Loan

Nữ

K.Toán-Tin

35

Giảng viên

 

TS

Phạm Triều Dương

Nam

K.Toán-Tin

36

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thu Thuỷ

Nữ

K.Toán-Tin

37

Giảng viên

 

TS

Phạm Nguyễn Thu Trang

Nữ

K.Toán-Tin

38

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Công Minh

Nam

K.Toán-Tin

39

Giảng viên

 

TS

Lưu Bá Thắng

Nam

K.Toán-Tin

40

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Khiêm

Nam

K.Toán-Tin

41

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Như Thắng

Nam

K.Toán-Tin

42

Giảng viên

 

TS

Phạm Hoàng Hà

Nam

K.Toán-Tin

43

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Đức Mạnh

Nam

K.Toán-Tin

44

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phùng Văn Mạnh

Nam

K.Toán-Tin

45

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Ngô Hoàng Long

Nam

K.Toán-Tin

46

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Sĩ Đức Quang

Nam

K.Toán-Tin

47

Giảng viên

 

TS

Lê Giang

Nữ

K.Toán-Tin

48

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Quang

Nam

K.Toán-Tin

49

Giảng viên

 

TS

Phạm Anh Minh

Nam

K.Toán-Tin

50

Giảng viên

 

TS

Trần Đức Anh

Nam

K.Toán-Tin

51

Giảng viên chính

 

TS

Lê Thị Hà

Nữ

K.Toán-Tin

52

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Quang Lộc

Nam

K.Toán-Tin

53

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Liên

Nữ

K.Toán-Tin

54

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Xuân Hồng

Nam

K.Toán-Tin

55

Giảng viên

 

TS

Dương Anh Tuấn

Nam

K.Toán-Tin

56

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Quang Trung

Nam

K.Toán-Tin

57

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Hùng Chính

Nam

K.Toán-Tin

58

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phạm Xuân Quế

Nam

K. Vật lí

59

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Ngọc Hưng

Nam

K. Vật lí

60

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Đỗ Hương Trà

Nữ

K. Vật lí

61

Giảng viên

 

TS

Dương Xuân Quý

Nam

K. Vật lí

62

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Anh Thuấn

Nam

K. Vật lí

63

Giảng viên

 

TS

Tưởng Duy Hải

Nam

K. Vật lí

64

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Quang Học

Nam

K. Vật lí

65

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Minh Thi

Nam

K. Vật lí

66

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Minh Thuỷ

Nữ

K. Vật lí

67

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phạm Văn Vĩnh

Nam

K. Vật lí

68

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Văn Hợp

Nam

K. Vật lí

69

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Chính Cương

Nam

K. Vật lí

70

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Đức ánh

Nam

K. Vật lí

71

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Văn Biên

Nam

K. Vật lí

72

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Mạnh Cường

Nam

K. Vật lí

73

Giảng viên

 

TS

Đinh Hùng Mạnh

Nam

K. Vật lí

74

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Viết Hoà

Nam

K. Vật lí

75

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Văn Khánh

Nam

K. Vật lí

76

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lục Huy Hoàng

Nam

K. Vật lí

77

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Cao Khang

Nam

K. Vật lí

78

Giảng viên

 

TS

Trần Ngọc Chất

Nam

K. Vật lí

79

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Bùi Đức Tĩnh

Nam

K. Vật lí

80

Giảng viên

 

TS

Lê Minh Thư

Nam

K. Vật lí

81

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đào Thị Lệ Thuỷ

Nữ

K. Vật lí

82

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đỗ Danh Bích

Nam

K. Vật lí

83

Giảng viên

 

TS

Ngô Ngọc Hoa

Nam

K. Vật lí

84

Giảng viên

 

TS

Trịnh Đức Thiện

Nam

K. Vật lí

85

Giảng viên

 

TS

Phạm Đỗ Chung

Nam

K. Vật lí

86

Giảng viên

 

TS

Phạm Văn Hải

Nam

K. Vật lí

87

Giảng viên

 

TS

Lê Công Tường

Nam

K. Vật lí

88

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Thuý

Nữ

K. Vật lí

89

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Thảo

Nữ

K. Vật lí

90

Giảng viên

 

TS

Trần Phan Thuỳ Linh

Nữ

K. Vật lí

91

Giảng viên chính

 

TS

Đỗ Thị Quỳnh Mai

Nữ

K. Hoá học

92

Giảng viên chính

 

TS

Phạm Thị Bình

Nữ

K. Hoá học

93

Giảng viên chính

 

TS

Đoàn Thanh Tường

Nam

K. Hoá học

94

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đào Thị Phương Diệp

Nữ

K. Hoá học

95

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Trung Ninh

Nam

K. Hoá học

96

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phạm Hữu Điển

Nam

K. Hoá học

97

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Văn Hải

Nam

K. Hoá học

98

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phạm Đức Roãn

Nam

K. Hoá học

99

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Hải Đăng

Nam

K. Hoá học

100

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Minh Cầm

Nữ

K. Hoá học

101

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Tiến Dũng

Nam

K. Hoá học

102

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Hoàng Văn Hùng

Nam

K. Hoá học

103

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lương Thị Thu Thuỷ

Nữ

K. Hoá học

104

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Đăng Đạt

Nam

K. Hoá học

105

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Thị Hồng Hải

Nữ

K. Hoá học

106

Giảng viên

 

TS

Dương Quốc Hoàn

Nam

K. Hoá học

107

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Thanh Chi

Nữ

K. Hoá học

108

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đào Văn Bảy

Nam

K. Hoá học

109

Giảng viên

 

TS

Trương Minh Lương

Nam

K. Hoá học

110

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Ngọc Hà

Nam

K. Hoá học

111

Giảng viên

 

TS

Hồ Phương Hiền

Nữ

K. Hoá học

112

Giảng viên

 

TS

Đường Khánh Linh

Nam

K. Hoá học

113

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Văn Khu

Nam

K. Hoá học

114

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Văn Hải

Nam

K. Hoá học

115

Giảng viên

 

TS

Ngô Tuấn Cường

Nam

K. Hoá học

116

Giảng viên

 

TS

Phùng Thị Lan

Nữ

K. Hoá học

117

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Bích Ngân

Nữ

K. Hoá học

118

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Hiển

Nam

K. Hoá học

119

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Vũ Quốc Trung

Nam

K. Hoá học

120

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Minh Huệ

Nữ

K. Hoá học

121

Giảng viên

 

TS

Trần Thị Thu Trang

Nữ

K. Hoá học

122

Giảng viên

 

TS

Đinh Thị Hiền

Nữ

K. Hoá học

123

Giảng viên

 

TS

Vũ Thị Hương

Nữ

K. Hoá học

124

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Bích Việt

Nữ

K. Hoá học

125

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

K. Hoá học

126

Giảng viên (hạng III)

 

TS

Nguyễn Thị Hằng Nga

Nữ

K. Sinh học

127

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Dương Tiến Sỹ

Nam

K. Sinh học

128

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Mai Sỹ Tuấn

Nam

K. Sinh học

129

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Lân Hùng Sơn

Nam

K. Sinh học

130

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Vũ Văn Hiển

Nam

K. Sinh học

131

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Thị Thanh Huyền

Nữ

K. Sinh học

132

Giảng viên chính

 

TS

Phan Duệ Thanh

Nữ

K. Sinh học

133

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Thị Phương Hoa

Nữ

K. Sinh học

134

Giảng viên chính

 

TS

Trần Thị Thuý

Nữ

K. Sinh học

135

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nữ

K. Sinh học

136

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Thị Thanh Bình

Nữ

K. Sinh học

137

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Dương Thị Anh Đào

Nữ

K. Sinh học

138

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Hồng Liên

Nữ

K. Sinh học

139

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Bùi Minh Hồng

Nam

K. Sinh học

140

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Xuân Viết

Nam

K. Sinh học

141

Giảng viên cao cấp

GS

TSKH

Vũ Quang Mạnh

Nam

K. Sinh học

142

Giảng viên chính

 

TS

Trần Đức Hậu

Nam

K. Sinh học

143

Giảng viên

 

TS

Bùi Thu Hà

Nữ

K. Sinh học

144

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Phúc Hưng

Nam

K. Sinh học

145

Giảng viên

 

TS

Lê Ngọc Hoàn

Nam

K. Sinh học

146

Giảng viên chính

 

TS

Lê Thị Tuyết

Nữ

K. Sinh học

147

Giảng viên

 

TS

Chu Đình Tới

Nam

K. Sinh học

148

Giảng viên

 

TS

Đào Thị Sen

Nữ

K. Sinh học

149

Giảng viên

 

TS

Lê Thị Thuỷ

Nữ

K. Sinh học

150

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nữ

K. Sinh học

151

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Trung Thu

Nữ

K. Sinh học

152

Giảng viên

 

TS

Đào Văn Tấn

Nam

K. Sinh học

153

Giảng viên chính

 

TS

Điêu Thị Mai Hoa

Nữ

K. Sinh học

154

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đoàn Văn Thược

Nam

K. Sinh học

155

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phan Thị Thanh Hội

Nữ

K. Sinh học

156

Giảng viên

 

TS

Trần Khánh Vân

Nữ

K. Sinh học

157

Giảng viên

 

TS

Lê Trung Dũng

Nam

K. Sinh học

158

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Quyền

Nam

K. Sinh học

159

Giảng viên

 

TS

Lê Thị Tươi

Nữ

K. Sinh học

160

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đặng Văn Nghĩa

Nam

K. SP-KT

161

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Huy Hoàng

Nam

K. SP-KT

162

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Trọng Khanh

Nam

K. SP-KT

163

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Hoài Nam

Nam

K. SP-KT

164

Giảng viên chính

 

TS

Phan Thanh Toàn

Nam

K. SP-KT

165

Giảng viên chính

 

TS

Lưu Quang Huy

Nam

K. SP-KT

166

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Văn Khôi

Nam

K. SP-KT

167

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trịnh Thị Lan

Nữ

K. Ngữ văn

168

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phạm Thị Thu Hương

Nữ

K. Ngữ văn

169

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phan Thị Hồng Xuân

Nữ

K. Ngữ văn

170

Giảng viên

 

TS

Đoàn Thị Thanh Huyền

Nữ

K. Ngữ văn

171

Giảng viên

 

TS

Lê Thị Minh Nguyệt

Nữ

K. Ngữ văn

172

Giảng viên

 

TS

Trần Hoài Phương

Nữ

K. Ngữ văn

173

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Trần Đăng Xuyền

Nam

K. Ngữ văn

174

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Nữ

K. Ngữ văn

175

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Lã Nhâm Thìn

Nam

K. Ngữ văn

176

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Hà Văn Minh

Nam

K. Ngữ văn

177

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đỗ Hải Phong

Nam

K. Ngữ văn

178

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Thành Đức Hồng Hà

Nữ

K. Ngữ văn

179

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Dương Tuấn Anh

Nam

K. Ngữ văn

180

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đặng Thu Thuỷ

Nữ

K. Ngữ văn

181

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Linh Chi

Nữ

K. Ngữ văn

182

Giảng viên

 

TS

Vũ Tố Nga

Nữ

K. Ngữ văn

183

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đặng Thị Hảo Tâm

Nữ

K. Ngữ văn

184

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Phượng

Nam

K. Ngữ văn

185

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Trà My

Nữ

K. Ngữ văn

186

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Thị Hoa Lê

Nữ

K. Ngữ văn

187

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Mai Liên

Nữ

K. Ngữ văn

188

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Văn Toàn

Nam

K. Ngữ văn

189

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Vũ Anh Tuấn

Nam

K. Ngữ văn

190

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Mạnh Tiến

Nam

K. Ngữ văn

191

Giảng viên

 

TS

Chu Văn Sơn

Nam

K. Ngữ văn

192

Giảng viên chính

 

TS

Trần Hạnh Mai

Nữ

K. Ngữ văn

193

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Việt Hùng

Nam

K. Ngữ văn

194

Giảng viên

 

TS

Trần Thị Thu Hương

Nữ

K. Ngữ văn

195

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Hải Phương

Nữ

K. Ngữ văn

196

Giảng viên

 

TS

Trần Ngọc Hiếu

Nam

K. Ngữ văn

197

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Diệu Linh

Nữ

K. Ngữ văn

198

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Thanh Chung

Nữ

K. Ngữ văn

199

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Tú Mai

Nữ

K. Ngữ văn

200

Giảng viên

 

TS

Phùng Diệu Linh

Nữ

K. Ngữ văn

201

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Nữ

K. Ngữ văn

202

Giảng viên chính

 

TS

Lương Thị Hiền

Nữ

K. Ngữ văn

203

Giảng viên

 

TS

Đỗ Thị Mỹ Phương

Nữ

K. Ngữ văn

204

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thanh Tùng

Nam

K. Ngữ văn

205

Giảng viên

 

TS

Phạm Đặng Xuân Hương

Nữ

K. Ngữ văn

206

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Nữ

K. Ngữ văn

207

Giảng viên

 

TS

Đặng Thị Thu Hiền

Nữ

K. Ngữ văn

208

Giảng viên

 

TS

Đỗ Văn Hiểu

Nam

K. Ngữ văn

209

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Nương

Nữ

K. Ngữ văn

210

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Minh Thương

Nữ

K. Ngữ văn

211

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Kim Phượng

Nữ

K. Ngữ văn

212

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Mai Chanh

Nữ

K. Ngữ văn

213

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Thị Lan Anh

Nữ

K. Ngữ văn

214

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nữ

K. VN học

215

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Lê Huy Bắc

Nam

K. VN học

216

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Quang Hưng

Nam

K. VN học

217

Giảng viên

 

TS

Trần Thị Hồng Nhung

Nữ

K. VN học

218

Giảng viên

 

TS

Trần Văn Kiên

Nam

K. VN học

219

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nữ

K. VN học

220

Giảng viên chính

 

TS

Phạm Thị Hà

Nữ

K. VN học

221

Giảng viên

 

TS

Ngô Thị Diễm Hằng

Nữ

K. VN học

222

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Thu Nguyên

Nữ

K. VN học

223

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nữ

K. VN học

224

Giảng viên

 

TS

Mai Thị Hạnh

Nữ

K. VN học

225

Giảng viên chính

 

TS

Hà Đăng Việt

Nam

K. VN học

226

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Thắng

Nam

K. VN học

227

Giảng viên chính

 

TS

Phạm Thị Thuý

Nữ

K. VN học

228

Giảng viên

 

TS

Đặng Thị Phương Anh

Nữ

K. VN học

229

Giảng viên

 

TS

Phạm Thị Mai Hương

Nữ

K. VN học

230

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Kiều Thế Hưng

Nam

K. Lịch sử

231

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trịnh Đình Tùng

Nam

K. Lịch sử

232

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Mạnh Hưởng

Nam

K. Lịch sử

233

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Thế Bình

Nữ

K. Lịch sử

234

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Phương Thanh

Nữ

K. Lịch sử

235

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Bích

Nữ

K. Lịch sử

236

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Đỗ Thanh Bình

Nam

K. Lịch sử

237

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Nguyễn Ngọc Cơ

Nam

K. Lịch sử

238

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Nữ

K. Lịch sử

239

Giảng viên chính

 

TS

Phạm Thị Tuyết

Nữ

K. Lịch sử

240

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Kiều Trang

Nữ

K. Lịch sử

241

Giảng viên chính

 

TS

Lê Hiến Chương

Nam

K. Lịch sử

242

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Ninh

Nam

K. Lịch sử

243

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Duy Bính

Nam

K. Lịch sử

244

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đào Tuấn Thành

Nam

K. Lịch sử

245

Giảng viên chính

 

TS

Trần Nam Trung

Nam

K. Lịch sử

246

Giảng viên

 

TS

Phạm Thị Thanh Huyền

Nữ

K. Lịch sử

247

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Nữ

K. Lịch sử

248

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phan Ngọc Huyền

Nam

K. Lịch sử

249

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thu Hiền

Nữ

K. Lịch sử

250

Giảng viên

 

TS

Đào Thu Vân

Nữ

K. Lịch sử

251

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Văn Ngọc Thành

Nam

K. Lịch sử

252

Giảng viên

 

TS

Trần Xuân Trí

Nam

K. Lịch sử

253

Giảng viên

 

TS

Tống Thị Quỳnh Hương

Nữ

K. Lịch sử

254

Giảng viên

 

TS

Lê Hoàng Linh

Nam

K. Lịch sử

255

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Ngô Thị Hải Yến

Nữ

K. Địa lý

256

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Kiều Văn Hoan

Nam

K. Địa lý

257

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Nguyễn Viết Thịnh

Nam

K. Địa lý

258

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Tường Huy

Nam

K. Địa lý

259

Giảng viên

 

TS

Tô Thị Hồng Nhung

Nữ

K. Địa lý

260

Giảng viên

 

TS

Vũ Thị Mai Hương

Nữ

K. Địa lý

261

Giảng viên

 

TS

Đặng Thị Huệ

Nữ

K. Địa lý

262

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Quyết Chiến

Nam

K. Địa lý

263

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Sơn

Nữ

K. Địa lý

264

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đào Ngọc Hùng

Nam

K. Địa lý

265

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

K. Địa lý

266

Giảng viên

 

TS

Đỗ Văn Thanh

Nam

K. Địa lý

267

Giảng viên

 

TS

Đặng Vũ Khắc

Nam

K. Địa lý

268

Giảng viên

 

TS

Ngô Thị Hải Yến

Nữ

K. Địa lý

269

Giảng viên

 

TS

Lê Mỹ Dung

Nữ

K. Địa lý

270

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Thị Tuyết Oanh

Nữ

K. TL-GD

271

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Từ Đức Văn

Nam

K. TL-GD

272

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Vũ Lệ Hoa

Nữ

K. TL-GD

273

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Nữ

K. TL-GD

274

Giảng viên chính

 

TS

Hồ Thị Nhật

Nữ

K. TL-GD

275

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Thanh Trà

Nữ

K. TL-GD

276

Giảng viên

 

TS

Mai Quốc Khánh

Nam

K. TL-GD

277

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Nam Phương

Nữ

K. TL-GD

278

Giảng viên

 

TS

Trần Thị Cẩm Tú

Nữ

K. TL-GD

279

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trịnh Thuý Giang

Nữ

K. TL-GD

280

Giảng viên chính

 

TS

Trương Thị Hoa

Nữ

K. TL-GD

281

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Trần Quốc Thành

Nam

K. TL-GD

282

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Tình

Nữ

K. TL-GD

283

Giảng viên

 

TS

Khúc Năng Toàn

Nam

K. TL-GD

284

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Nhân ái

Nữ

K. TL-GD

285

Giảng viên

 

TS

Bùi Thị Thu Huyền

Nữ

K. TL-GD

286

Giảng viên

 

TS

Hoàng Anh Phước

Nữ

K. TL-GD

287

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

K. TL-GD

288

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Đức Sơn

Nam

K. TL-GD

289

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Hoàng Thanh Thuý

Nữ

K. TL-GD

290

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Vũ Thị Khánh Linh

Nữ

K. TL-GD

291

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Hải Thiện

Nữ

K. TL-GD

292

Giảng viên

 

TS

Giáp Bình Nga

Nam

K. TL-GD

293

Giảng viên chính

 

TS

Vũ Thị Ngọc Tú

Nữ

K. TL-GD

294

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Thị Lệ Thu

Nữ

K. TL-GD

295

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Thị Mỵ Lương

Nữ

K. TL-GD

296

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Minh Nguyệt

Nữ

K. TL-GD

297

Giảng viên

 

TS

Đào Minh Đức

Nam

K. TL-GD

298

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Vũ Bích Hiền

Nữ

K. QLGD

299

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Quốc Trị

Nam

K. QLGD

300

Giảng viên

 

TS

Hoàng Thị Kim Huệ

Nữ

K. QLGD

301

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Xuân Thanh

Nam

K. QLGD

302

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nữ

K. QLGD

303

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Văn Lê

Nam

K. QLGD

304

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Xuân Thức

Nam

K. QLGD

305

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Nữ

K. QLGD

306

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đỗ Văn Đoạt

Nam

K. QLGD

307

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Dương Hải Hưng

Nữ

K. QLGD

308

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Đăng Sinh

Nam

K.Triết học

309

Giảng viên chính

 

TS

Phạm Thị Quỳnh

Nữ

K.Triết học

310

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Thọ

Nữ

K.Triết học

311

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Thường

Nữ

K.Triết học

312

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Hoàng Thúc Lân

Nam

K.Triết học

313

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Văn Đoán

Nam

K.Triết học

314

Giảng viên chính

 

TS

Trần Thị Ngọc Anh

Nữ

K.Triết học

315

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Vân

Nữ

K.Triết học

316

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Thoả

Nam

K.Triết học

317

Giảng viên chính

 

TS

Cao Thị Sính

Nữ

K.Triết học

318

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Như Hải

Nam

K.LLCT-GDCD

319

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Văn Cư

Nam

K.LLCT-GDCD

320

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đào Thị Ngọc Minh

Nữ

K.LLCT-GDCD

321

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phạm Việt Thắng

Nam

K.LLCT-GDCD

322

Giảng viên

 

TS

Trần Thanh Hương

Nữ

K.LLCT-GDCD

323

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Thị Mai Phương

Nữ

K.LLCT-GDCD

324

Giảng viên

 

TS

Dương Văn Khoa

Nam

K.LLCT-GDCD

325

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Nữ

K.LLCT-GDCD

326

Giảng viên chính

 

TS

Trần Thị Thu Huyền

Nữ

K.LLCT-GDCD

327

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đào Đức Doãn

Nam

K.LLCT-GDCD

328

Giảng viên chính

 

TS

Tiêu Thị Mỹ Hồng

Nữ

K.LLCT-GDCD

329

Giảng viên

 

TS

Hoàng Thị Thuận

Nữ

K.LLCT-GDCD

330

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Lệ Thu

Nữ

K.LLCT-GDCD

331

Giảng viên

 

TS

Mai Thị Tuyết

Nữ

K.LLCT-GDCD

332

Giảng viên

 

TS

Ngô Thái Hà

Nữ

K.LLCT-GDCD

333

Giảng viên

 

TS

Lê Hoàng Nam

Nam

K.LLCT-GDCD

334

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Duy Nhiên

Nam

K. CTXH

335

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thanh Bình

Nam

K. CTXH

336

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Mai Hồng

Nữ

K. CTXH

337

Giảng viên chính

 

TS

Phạm Văn Tư

Nam

K. CTXH

338

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Hiệp Thương

Nam

K. CTXH

339

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thu Hà

Nữ

K. CTXH

340

Giảng viên chính

 

TS

Đặng Thị Kim Nga

Nữ

K. GDTH

341

Giảng viên cao cấp

GS

TS

Lê Thị Phương Nga

Nữ

K. GDTH

342

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Ngọc Lan

Nữ

K. GDTH

343

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phó Đức Hoà

Nam

K. GDTH

344

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Hữu Hợp

Nam

K. GDTH

345

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Thấn

Nữ

K. GDTH

346

Giảng viên (hạng III)

 

TS

Ngô Vũ Thu Hằng

Nữ

K. GDTH

347

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Vũ Quốc Chung

Nam

K. GDTH

348

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đỗ Xuân Thảo

Nam

K. GDTH

349

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Vũ Thị Lan Anh

Nữ

K. GDTH

350

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Vân Hương

Nữ

K. GDTH

351

Giảng viên chính

 

TS

Dương Thị Hương

Nữ

K. GDTH

352

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đinh Hồng Thái

Nam

K. GDMN

353

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Hoà

Nữ

K. GDMN

354

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Hoàng Thị Phương

Nữ

K. GDMN

355

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đỗ Thị Minh Liên

Nữ

K. GDMN

356

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đặng Hồng Phương

Nữ

K. GDMN

357

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Mạnh Tuấn

Nam

K. GDMN

358

Giảng viên

 

TS

Đinh Thanh Tuyến

Nữ

K. GDMN

359

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Bùi Thị Lâm

Nữ

K. GDMN

360

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Hoàng Quý Tỉnh

Nam

K. GDMN

361

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thị Như Mai

Nữ

K. GDMN

362

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lã Thị Lý

Nữ

K. GDMN

363

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Lê Thị Thanh Thuỷ

Nữ

K. GDMN

364

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nữ

K. GDMN

365

Giảng viên chính

 

TS

Đỗ Xuân Duyệt

Nam

K. GDTC

366

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thành Trung

Nam

K. GDTC

367

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Thuỷ

Nữ

K. GDTC

368

Giảng viên

 

TS

Trần Văn Khôi

Nam

K. GDTC

369

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Hải

Nam

K. GDTC

370

Giảng viên

 

TS

Hà Mạnh Hưng

Nam

K. GDTC

371

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phạm Đông Đức

Nam

K. GDTC

372

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Xuân Hải

Nam

K. GDĐB

373

Giảng viên

 

TS

Hoàng Thị Nho

Nữ

K. GDĐB

374

Giảng viên chính

 

TS

Đỗ Thị Thảo

Nữ

K. GDĐB

375

Giảng viên chính

 

TS

Đỗ Thị Thanh Thuỷ

Nữ

K. GDĐB

376

Giảng viên chính

 

TS

Trần Thị Minh Thành

Nữ

K. GDĐB

377

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Nữ

K. GDĐB

378

Giảng viên

 

TS

Đinh Nguyễn Trang Thu

Nữ

K. GDĐB

379

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Nữ Tâm An

Nữ

K. GDĐB

380

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Công Khanh

Nam

K. GDĐB

381

Giảng viên

 

TS

Bùi Thế Hợp

Nam

K. GDĐB

382

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Chí Trung

Nam

K. CNTT

383

Giảng viên cao cấp

PGS

TSKH

Vũ Đình Hoà

Nam

K. CNTT

384

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Hồ Cẩm Hà

Nữ

K. CNTT

385

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phạm Thọ Hoàn

Nam

K. CNTT

386

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thế Lộc

Nam

K. CNTT

387

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Đăng Hưng

Nam

K. CNTT

388

Giảng viên

 

TS

Lê Thị Tú Kiên

Nữ

K. CNTT

389

Giảng viên chính

 

TS

Phạm Thị Anh Lê

Nữ

K. CNTT

390

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nữ

K. CNTT

391

Giảng viên

 

TS

Đỗ Trung Kiên

Nam

K. CNTT

392

Giảng viên chính

 

TS

Đặng Xuân Thọ

Nam

K. CNTT

393

Giảng viên

 

TS

Đặng Thành Trung

Nam

K. CNTT

394

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Thu Tuấn

Nam

K.Nghệthuật

395

Giảng viên chính

 

TS

Phạm Văn Tuyến

Nam

K.Nghệthuật

396

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Đỗ Hiệp

Nam

K.Nghệthuật

397

Giảng viên chính

 

TS

Trần Bảo Lân

Nam

K.Nghệthuật

398

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Trần Xuân Điệp

Nam

K.Tiếng Anh

399

Giảng viên chính

 

TS

Lưu Thị Kim Nhung

Nữ

K.Tiếng Anh

400

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Thị Mai Hương

Nữ

K.Tiếng Anh

401

Giảng viên

 

TS

Trần Hương Quỳnh

Nữ

K.Tiếng Anh

402

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Toàn

Nam

K.TiếngPháp

403

Giảng viên

 

TS

Trịnh Thuỳ Dương

Nữ

K.TiếngPháp

404

Giảng viên

 

TS

Cao Thị Thuỳ Lương

Nữ

BM T Nga

405

Giảng viên

 

TS

Nguyễn Văn Thiện

Nam

BM. T.Trung

406

Giảng viên

 

TS

Hy Thị Hồng Nhung

Nữ

BM. T.Trung

407

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Đàm Văn Nhỉ

Nam

THPT Chuyên

408

Giảng viên chính

 

TS

Nguyễn Đức Hoàng

Nam

THPT Chuyên

409

Giảng viên

 

TS

Lê Minh Hoàng

Nam

THPT Chuyên

410

Giảng viên

 

TS

Hà Duy Hưng

Nam

THPT Chuyên

411

Giảng viên

 

TS

Phạm Sỹ Cường

Nam

THPT Chuyên

412

Giảng viên

 

TS

Lê Thị Mai Oanh

Nữ

Trường NTT

413

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Nguyễn Bá Cường

Nam

NXB ĐHSP

414

Giảng viên

 

TS

Trần Bá Trình

Nam

TTNC&PTNVSP

415

Giảng viên

 

TS

Vũ Thị Mai Hường

Nữ

TTNC&PTNVSP

416

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Dương Giáng Thiên Hương

Nữ

TT ĐBCL

417

Giảng viên cao cấp

PGS

TS

Phan Trọng Ngọ

Nam

Viện NCSP

418

Giảng viên

 

TS

Trần Văn Thành

Nam

PH Hà Nam

419

Giảng viên

 

TS

Đinh Hữu Thiện

Nam

PH Hà Nam


Post by: Quản trị Viên
08-04-2019