Đào tạo

Đào tạo

Kế hoạch học tập và lịch thi hết chuyên đề trình độ Thạc sĩ khóa 29 (2019-2021)
Quản trị Viên 0 2484
6 5 - 2019
Phòng sau đại học thông báo kế hoạch học tập và lịch thi hết chuyên đề trình độ Thạc sĩ khóa 29...
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học năm 2019
Quản trị Viên 0 3956
2 5 - 2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo cao học K27 (2017-2019), Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn...
Thông báo Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2018
Quản trị Viên 0 1411
22 1 - 2019
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên và nghiên cứu...
Thông báo Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2018
Quản trị Viên 0 239
22 1 - 2019
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên và nghiên cứu...
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2017-2019 (K27) - TÍNH ĐẾN ĐỢT THI NGÀY 18-11-2018
Quản trị Viên 0 606
16 1 - 2019
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm thi hết chuyên đề K27 tính đến đợt thi ngày 18-11-2018