Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo lùi thời gian thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020
Quản trị Viên 0 2473
10 4 - 2020
Ngày 11/3/2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ban hành Thông báo số 219/TB-ĐHSPHN về việc điều...
Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020
Quản trị Viên 0 1770
11 3 - 2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ban hành thông báo số 1377/TB-ĐHSPHN, ngày 08/10/2019 về việc...
Điều chỉnh ngày thi kết thúc chuyên đề trình độ thạc sĩ K29 (2019-2021)
Quản trị Viên 0 2554
9 3 - 2020
Nhà trường đã có công văn số 95/ĐHSPHN-SĐH về việc điều chỉnh lịch học và lịch thi kết thúc chuyên...
Thông báo Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2019
Quản trị Viên 0 1155
3 3 - 2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên và nghiên cứu...