Thông báo

Thông báo hoàn trả kinh phí cho thí sinh thuộc những lớp không đủ điều kiện tổ chức ôn tập tạo nguồn dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (đợt tháng 8/2021)


06-08-2021

     Nhà trường đã tổ chức lớp học ôn tập tạo nguồn cho các thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 8 năm 2021, thời gian ôn tập bắt đầu từ 12/7/2021 đến 14/8/2021. Tuy nhiên, đến ngày 05/8/2021 một số ngành, chuyên ngành hoặc môn học như: Công tác xã hội, Địa lí, Giáo dục thể chất, Giáo dục học đại cương, Phương pháp GD tin, LL&PPDH bộ môn Kĩ thuật công nghiệp, LL&PPDH bộ môn Giáo dục chính trị, Văn hóa Việt Nam không đủ điều kiện để tổ chức lớp do không đủ số lượng học viên đăng kí.

     Những thí sinh đã nộp kinh phí đăng ký ôn tập những ngành, chuyên ngành hoặc môn học nêu trên từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021 đề nghị điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn (gửi kèm theo) và gửi vào địa chỉ email p.sdh@hnue.edu.vn

     Sau khi nhận được các thông tin trên, Nhà trường sẽ liên hệ xác nhận và hoàn trả kinh phí ôn tập cho các thí sinh dự kiến từ ngày 06/9/2021 đến 10/9/2021.

     Thí sinh cần hỗ trợ hay trao đổi xin liên hệ CV Trần Quốc Khả, sđt 0936.15.2009 hoặc KTV Đoàn Hương Giang, sđt 0912744488.

     Các ngành và môn học ôn tập khác học bình thường theo lịch đã thông báo.

*Tải mẫu đơn tại đây.

*Chi tiết thông báo xem tại đây.

 

 

Post by: Quản trị Viên
06-08-2021