Đào tạo Thạc sĩ

TRA CỨU KẾT QUẢ - KỲ THI NGOẠI NGỮ NGÀY 12/9/2020


22-09-2020
Thí sinh tra cứu kết quả thi theo hướng dẫn trong file đính kèm:

1. Kết quả thi Tiếng Anh

2. Kết quả thi Tiếng Pháp


Post by: Quản trị Viên
22-09-2020
In category