Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG TIN VỀ KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021


30-06-2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:

- Văn bản về việc ấn định danh sách dự thi (XEM TẠI ĐÂY)

- Tra cứu hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ (TẠI ĐÂY)

- Danh sách thí sinh phải học bổ sung kiến thức (XEM TẠI ĐÂY). Liên hệ về việc học bổ sung kiến thức với khoa chủ quản (ĐIỆN THOẠI).

- Kế hoạch ôn tập - cập nhật ngày 09/7/2021 (XEM TẠI ĐÂY).

 


Post by: Quản trị Viên
30-06-2021
In category