Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo v/v tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện hiệp định năm 2022


16-08-2022

Số lượng học bổng dài hạn: 05

Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 5/9/2022

Chi tiết thông báo xem tại đây.


Post by: Quản trị Viên
16-08-2022
In category