Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo về việc tạm hoãn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021


10-08-2021

Do Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 23/8/2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ vào các ngày 21,22/8/2021.

Thời gian và hình thức thi tuyển sinh cụ thể sẽ được nhà trường thông báo trong thời gian sớm nhất.

Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ.


Post by: Quản trị Viên
10-08-2021
In category