Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo về kì thi hết học phần 3 và 4 cao học K30 ngày 19-12-2021


16-12-2021

Phòng Sau đại học đã đăng tải lên hệ thống CST:

- Danh sách phòng thi, điểm điều kiện;

- Tài khoản zoom phòng thi;

- Những điều cần biết dành cho học viên K30 thi hết môn.

          Đề nghị học viên K30, học viên các khoá trước và nghiên cứu sinh thi cùng K30 ngày 19-12-2021 đăng nhập vào http://cst.hnue.edu.vn để xem các thông tin liên quan đến kì thi và thực hiện đúng các yêu cầu quy định.
          Mọi thắc mắc về điểm điều kiện, xin liên hệ: Cô Lương Thanh Thủy,  ĐT: 0983319492
          Mọi thắc mắc về kĩ thuật, về truy cập vào địa chỉ: cst.hnue.edu.vn liên hệ thầy Lê Xuân Hiền - ĐT: 0965779027 (liên lạc trong giờ hành chính).


Post by: Quản trị Viên
16-12-2021
In category