Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO NHẬP HỌC THẠC SĨ KHÓA 32 (2022-2024) PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1 - ĐỢT 2 NĂM 2022


29-09-2022
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:

         Nhà trường đã gửi Thông báo nhập học thạc sĩ khóa 32 (2022-2024) đến học viên trúng tuyển phương thức xét tuyển 1 - đợt 2 năm 2022 qua đường bưu điện.

1. Trường hợp học viên trúng tuyển không nhận được Thông báo nhập học do thất lạc theo đường bưu điện, căn cứ vào danh sách trúng tuyển, chuẩn bị hồ sơ và đến trường nhập học theo thời gian và địa điểm trong thông báo nhập học. 

- Thời gian: 8 giờ 00’, ngày 26/10/2022 (thứ Tư)

- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao đa năng, Trường ĐHSP Hà Nội.

(Chi tiết xem file đính kèm)

2. Trường hợp có nhu cầu sử dụng giấy thông báo nhập học để làm thủ tục với cơ quan công tác đề nghị đến Phòng 106B - Nhà Hiệu bộ (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) – Trường ĐHSP Hà Nội xin cấp lại

*Chi tiết thông báo: 

1. Học viên Việt Nam xem tại đây

2. Học viên người nước ngoài xem tại đây


Post by: Quản trị Viên
29-09-2022
In category