Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH - THAY THẾ THÔNG BÁO NGÀY 05/4/2021 (update 15/7/2021)


15-07-2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ Công điện số 14/CĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội,  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lùi thời gian tổ chức thi cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh thay thế cho công văn số 212/ĐHSPHN-SĐH ngày 04/05/2021, như sau:

- Thông tin cụ thể về kỳ thi sẽ được Nhà trường sẽ thông báo vào ngày 03/08/2021. Thí sinh cập nhật thông tin tại Website: http://sdh.hnue.edu.vn.

- Trường hợp thí sinh không tham dự kỳ thi:

+ Điền đơn theo mẫu và nộp về phòng Sau đại học

+ Hình thức nộp đơn: Gửi chuyển phát nhanh

+ Địa chỉ: Phòng Sau đại học, P403 nhà Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Thời hạn nhận đơn: đến hết ngày thứ Năm (30/07/2021) theo dấu bưu điện

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.37547823 – máy lẻ 221 (liên hệ trong giờ hành chính).

*TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

 


Post by: Quản trị Viên
15-07-2021
In category