Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh - Thay thế thông báo ngày 05/04/2021 (update 03/08/2021)


03-08-2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lùi thời gian tổ chức thi cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh thay thế cho công văn số 212/ĐHSPHN-SĐH ngày 04/05/2021, như sau:

- Thông tin cụ thể về kỳ thi sẽ được Nhà trường sẽ thông báo vào ngày 30/08/2021. Thí sinh cập nhật thông tin tại Website: http://sdh.hnue.edu.vn.

- Trường hợp thí sinh không tham dự kỳ thi:

+ Điền đơn theo mẫu và nộp về phòng Sau đại học;

+ Hình thức nộp đơn: Gửi chuyển phát nhanh;

+ Địa chỉ: Phòng Sau đại học, phòng 403 nhà Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;

+ Thời hạn nhận đơn: đến hết ngày thứ Sáu (27/08/2021) theo dấu bưu điện.

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.37547823 – máy lẻ 221 (liên hệ trong giờ hành chính).

*TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY


Post by: Quản trị Viên
03-08-2021
In category