Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo lùi thời gian thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021


23-02-2021
Căn cứ chỉ thị 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục vào đào tạo; Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Nhà trường thông báo lùi thời gian đăng ký dự thi, thời gian tổ chức học ôn tập và thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lịch nộp hồ sơ trực tuyến: đến hết ngày 19/03/2021

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI ĐÂY

2. Lịch học bổ sung kiến thức: từ 29/03/2021

3. Lịch học ôn tập: từ 19/04/2021

4. Lịch thi: ngày 22 và 23/05/2021

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; điện thoại: 024.6296.2496 (liên hệ trong giờ hành chính).

*Chi tiết thông báo lùi thời gian xem tại đây.

*Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây.

 


Post by: Quản trị Viên
23-02-2021
In category