Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo lùi lịch thi kết thúc chuyên đề thạc sĩ K30 (2020-2022)


03-06-2021
Phòng Sau đại học thông báo:

Theo công văn số 265/KH-ĐHSPHN, ngày 23/7/2020 về kế hoạch học tập và lịch thi kết thúc chuyên đề thạc sĩ K30 (2020-2022), học viên K30 sẽ thi kết thúc chuyên đề 1, 2 vào ngày 13/6/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lùi lịch thi kết thúc chuyên đề 1, 2 của K30 theo kế hoạch cho đến khi có thông báo tiếp theo.

 


Post by: Quản trị Viên
03-06-2021
In category