Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO LẦN 2 VỀ KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH


06-12-2021

Tiếp theo thông báo lần 1 ngày 2/12/2012 tại đường link THÔNG BÁO VỀ KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH (hnue.edu.vn), Nhà trường đề nghị các thí sinh đã tham gia khảo sát ngày 4, 5/12/2021 thực hiện theo hướng dẫn sau:

I. Đối với các thí sinh đăng kí rút lệ phí, không tham gia thi: kiểm tra danh sách tại đây, nếu có nhầm lẫn thông tin cần liên hệ phòng Sau đại học để đính chính. Thời hạn trước ngày 08/12/2021.

II. Đối với các thí sinh đồng ý dự thi: kiểm tra danh sách tại đây, nếu có nhầm lẫn thông tin cần liên hệ phòng Sau đại học để đính chính. Thời hạn trước ngày 08/12/2021.

Các thông báo chi tiết về lịch tập huấn, lịch thi, hướng dẫn thi sẽ được thực hiện trong lớp “THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 11/12” trên hệ thống học tập http://cst.hnue.edu.vn với tài khoản truy cập là tài khoản học trực tuyến đã được nhà trường cung cấp (tài khoản này là tài khoản trước đây trên hệ thống FITEL http://fitel.hnue.edu.vn do đó tất cả sinh viên, học viên học ở trường hầu hết đều đã có tài khoản). Đối với các thí sinh chưa có tài khoản trên hệ thống CST, Trường đã tạo account và gửi cho thí sinh qua email (danh sách tại đây), các thí sinh này cần truy cập email đã đăng kí và đổi password trước 08/12/2021.

Thí sinh không có tài khoản trên http://cst.hnue.edu.vn sẽ không được dự thi. Thí sinh chưa có tài khoản cần đăng ký tại đây 

Ngày 08/12/2021 trường công bố danh sách số báo danh, phòng thi, lịch tập huấn, lịch thi, ca thi trong lớp “THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 11/12” trên hệ thống học tập http://cst.hnue.edu.vn. Từ ngày 8/12/2021, thí sinh cần thường xuyên truy cập lớp thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên hệ thống CST để cập nhật các thông tin về quy định thi và hướng dẫn thi.

Ngày 10/12/2021 Nhà trường sẽ tổ chức tập huấn cho thí sinh trên hệ thống CST. Các thí sinh lưu ý: thường xuyên kiểm tra email để cập nhật các thông tin về kì thi.

Điện thoại hệ: 094.526.0770 (liên lạc trong giờ hành chính).


Post by: Quản trị Viên
06-12-2021
In category