Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2022 - phương thức xét tuyển 1


27-09-2022
Hội đồng tuyển sinh trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo:

1. Điều kiện trúng tuyển thí sinh xem tại đây.

2. Kết quả xét tuyển:

- Các thí sinh thuộc các chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Giáo dục học (Giáo dục tiểu học) tra cứu kết quả thi tại đây.

- Các thí sinh thuộc các chuyên ngành còn lại tra cứu kết quả thi tại đây.

3. Mẫu đơn xin chuyển chuyên ngành xem tại đây.

4. Các thí sinh không trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 1:

- Có nguyện vọng chuyển sang phương thức xét tuyển 2 cần nộp bài luận bổ sung, thực hiện nộp bài luận bổ sung tại đây. (Hạn nộp: trước ngày 03/10/2022, sau thời gian trên các thí sinh không nộp được xem như không đủ điều kiện xét tuyển phương thức xét tuyển 2 của tuyển trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2022).

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển 1 nhưng điểm xét hồ sơ không đủ để trúng tuyển vào chuyên ngành đăng kí khi nộp hồ sơ nếu xin chuyển sang chuyên ngành khác cùng Khoa thì sẽ được công nhận trúng tuyển theo xét tuyển 1 (với điều kiện tại thời điểm thí sinh liên hệ xin chuyển với khoa đào tạo thì chuyên ngành xin chuyển tới còn chỉ tiêu XT1).


Post by: Quản trị Viên
27-09-2022
In category