Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐỢT 1 NĂM 2022 - PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2


03-08-2022
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo: Thí sinh đã đăng ký tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét tuyển 2 tra cứu kết quả theo hướng dẫn trong file tra cứu

- Tra cứu điểm (tải file tra cứu tại đây)

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển 2 (chi tiết xem tại đây)

- Phúc khảo kết quả thi (Thời gian nhận đơn từ ngày 3/8/2022 đến hết ngày 12/8/2022):

+ Thông báo phúc khảo (tải thông báo tại đây)

+ Mẫu đơn xin phúc khảo (tải mẫu đơn)


Post by: Quản trị Viên
03-08-2022
In category