Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo kết quả thi và phúc khảo kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 11/12/2021


22-12-2021

Nhà trường đã công bố kết quả thi trên hệ thống học tập trực tuyến, thí sinh đăng nhập http://cst.hnue.edu.vn để xem kết quả thi và hướng dẫn về phúc khảo bài thi.

Hạn nhận đơn phúc khảo bài thi đến hết ngày 23/12/2021.


Post by: Quản trị Viên
22-12-2021
In category