Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ, ĐIỂM CHUẨN THI TUYỂN SINH THẠC SĨ - ĐỢT 2 (THÁNG 10 NĂM 2020)


16-10-2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ, kỳ thi tháng 10 năm 2020:

1. Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đây.

2. Điểm chuẩn xem tại đây

 


Post by: Quản trị Viên
16-10-2020
In category