Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021


21-10-2021
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, ngày 20/10/2021 Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức chấm thi phúc khảo cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh ngày 24, 25, 26/9/2021 có nguyện vọng. Kết quả chấm thi như sau

Post by: Quản trị Viên
21-10-2021
In category