Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 chuyên đề 5 và 6


28-09-2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (cập nhật đến hết chuyên đề 5 và 6) - đợt thi ngày 7/8/2022.

Chi tiết xem tại đây.


Post by: Quản trị Viên
28-09-2022
In category