Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH CẦN BỔ SUNG HỒ SƠ BẢN CỨNG KỲ THI ĐGNL NN NGÀY 30/8/2021


24-11-2021

Trong kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 30/8, một số thí sinh ở trong vùng cách li, phong tỏa mới chỉ có hồ sơ online, chưa hoàn thiện được hồ sơ bản cứng theo quy định.

Hiện nay dịch COVID-19 đã được kiểm soát trong điều kiện mới, các vùng cách li phong tỏa hầu hết đã mở cửa trở lại. Do đó Nhà trường yêu cầu các thí sinh có tên trong danh sách cần nộp hồ sơ theo mẫu trước ngày 15/12/2021 (tính theo dấu bưu điện).

Các thí sinh không nộp hồ sơ bản cứng sẽ không được xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà trường để ra trường.

Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký (tải mẫu tại đây)

- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân

Địa chỉ gửi hồ sơ: P403 nhà Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết danh sách thí sinh chưa nộp hồ sơ:

- Sinh viên xem tại đây

- Học viên xem tại đây


Post by: Quản trị Viên
24-11-2021
In category