Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo danh sách phòng thi, thời gian, địa điểm thi hết môn chung K31 - Đợt thi ngày 24/4/2022


14-04-2022

1. Danh sách phòng thi: xem tại đây

2. Thời gian: Sáng ngày 24/4/2022. 

- Ca 1: từ 6h45 thi môn Triết học.

- Ca 2: từ 9h15 thi môn tự chọn.

3. Địa điểm: Giảng đường K1 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Phòng thi chi tiết xem trong danh sách thi.

4. Yêu cầu: 

- Học viên có mặt tại phòng thi lúc 6h45.

- Học viên mang theo thẻ học viên khi đi dự thi. Trường hợp mất thẻ, cần có các giấy tờ có ảnh và có tính pháp lí khác thay thế như: Bằng lái xe, CMTND/CCCD, thẻ đảng viên,…

- Khuyến khích học viên chủ động xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trước ngày thi. Trường hợp thuộc diện F0, học viên làm đơn xin hoãn thi kèm theo ảnh chụp minh chứng gửi vào địa chỉ email: tuannv@hnue.edu.vn.

- Khi đến dự thi, học viên tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về phòng chống dịch.


Post by: Quản trị Viên
14-04-2022
In category