Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo danh sách phòng thi, thời gian, địa điểm thi hết chuyên đề 5 và 6 – cao học K31


03-08-2022

1. Tổng hợp phòng thi, ca thi: xem tại đây

2. Danh sách phòng thi: xem tại đây

3. Thời gian thi: Sáng ngày 7/8/2022. 

4. Địa điểm: Giảng đường K1 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Phòng thi chi tiết xem trong danh sách thi.

5. Yêu cầu: 

- Học viên có mặt tại phòng thi lúc 6h45.

- Học viên trình thẻ học viên để được vào phòng thi. Trường hợp mất thẻ, cần có các giấy tờ có ảnh và có tính pháp lí khác thay thế như: Bằng lái xe, CMTND/CCCD, thẻ đảng viên,… Học viên mất thẻ cần liên hệ với Trung tâm Thông tin Thư viện (Phòng 112) để làm lại thẻ ngay sau kì thi.

- Khi đến dự thi, học viên tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về phòng chống dịch. 


Post by: Quản trị Viên
03-08-2022
In category