Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo danh sách lớp và lịch học môn Triết học dành cho cao học K31


05-11-2021

1. Lịch học: Xem tại đây

2. Danh sách lớp học: Xem tại đây

3. Hình thức dạy học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom kết hợp với hệ thống LMS

4. Hướng dẫn đăng nhập và tham gia lớp học: Xem tại đây


Post by: Quản trị Viên
05-11-2021
In category