Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo danh sách lớp, lịch học chuyên đề tự chọn 1 và đăng ký lịch học chuyên đề tự chọn 2 - Dành cho cao học K32 (2022-2024)


22-11-2022
Phòng Sau đại học thông báo:

1. Lịch học và phòng học: xem tại đây

2. Danh sách lớp học: xem tại đây

- Thời gian học: Buổi sáng học 4 tiết, từ 8h00'; Buổi chiều học 4 tiết, từ 13h30'

3. Đăng ký lịch học chuyên đề tự chọn 2:

3.1 Học viên phải chọn 1 trong 2 chuyên đề:

1) Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

2) Một số vấn đề về đổi mới sáng tạo

3.2 Thời gian đăng ký đến hết ngày: 08/12/2022

3.3 Danh sách lớp học và địa điểm học công bố tại website: http://sdh.hnue.edu.vn vào ngày 15/12/2022

3.4 Học viên đăng ký chuyên đề tự chọn 2 tại đây

 

 


Post by: Quản trị Viên
22-11-2022
In category