Đào tạo Thạc sĩ

Hướng dẫn bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 trong thời gian dịch Covid - 19


18-06-2021

Để đảm bảo tiến độ học tập của học viên cao học không bị gián đoạn trong thời gian dịch Covid-19, Nhà trường hướng dẫn các khoa tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021:

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây


Post by: Quản trị Viên
18-06-2021
In category
Tokyo Olympics live stream