Lịch thi các chuyên đề

Thông báo điều chỉnh lịch học và lịch thi kết thúc chuyên đề trình độ thạc sĩ K29 (2019-2021)


06-08-2020
Nhà trường đã có kế học tập và thi kết thúc chuyên đề trình độ thạc sĩ K29 (2019-2021) số 233/ĐHSPHN-SĐH ngày 6/5/2019, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người học Nhà trường đã cho phép học viên, sinh viên lùi lịch học thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Căn cứ thông báo số 146/TB-ĐHSPHN ngày 29/4/2020 về việc sinh viên, học viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quay trở lại học tập từ ngày 4/5/2020, Nhà trường điều chỉnh lịch học và thi kết thúc chuyên đề trình độ thạc sĩ K29 (2019-2021) cụ thể:
Post by: Quản trị Viên
06-08-2020