Hướng dẫn bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Thông báo điều chỉnh thủ tục nộp hồ sơ và thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021


24-05-2021
Nhà trường đã có thông báo số 623/ĐHSPHN-SĐH, ngày 4/3/2021 về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học viên và các thành viên trong Hội đồng, Nhà trường điều chỉnh việc nộp hồ sơ và thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Về thời gian bảo vệ luận văn

      Học viên bảo vệ từ ngày 21/6/2021 đến hết 21/7/2021 (nếu tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn diễn biến phức tạp, Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn tiếp theo trước ngày 18/6/2021).

2. Về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn

- Học viên nộp hồ sơ bảo vệ luận văn online tại địa chỉ: http://thacsi.hnue.edu.vn.

- Về việc nộp bản xác nhận nộp hồ sơ bảo vệ luận văn online cùng hồ sơ gốc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (P.106B nhà Hiệu bộ), thực hiện như sau:

+ Học viên không phải nộp tại P.106B nhà Hiệu bộ.

+ Học viên sẽ nộp cho Thư kí của Hội đồng trước 30 phút của buổi bảo vệ.

+ Học viên không phải lên P.106B nhà Hiệu bộ nhận xác nhận điểm toàn khoá học và Quyết định bảo vệ, phòng Sau đại học sẽ scan gửi về cho trợ lí sau đại học các khoa. Học viên dùng bản scan để nộp hồ sơ luận văn online và hồ sơ cho Thư kí của Hội đồng.

3. Sau khi bảo vệ luận văn, học viên cần:

- Chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn theo yêu cầu của hội đồng.

- Chậm nhất vào ngày 2/8/2021 học viên phải nộp cho Trung tâm Thông tin Thư viện 01 đĩa CD toàn văn luận văn, 01 bản chính luận văn đã sửa chữa (đóng bìa cứng) có đủ chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn và chủ tịch hội đồng chấm luận văn.

4. Học viên được xét tốt nghiệp khi:

- Thư ký Hội đồng chấm luận văn đã trả hồ sơ về phòng Sau đại học đầy đủ theo quy định.

- Trung tâm Thông tin Thư viện xác nhận đã hoàn thành việc nộp luận văn.

*CHI TIẾT THÔNG BÁO XEM TẠI ĐÂY

Post by: Quản trị Viên
24-05-2021