Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo lùi thời gian thi tuyển sinh Thạc sĩ - đợt 1 năm 2021
Quản trị Viên 0 577
6 5 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi tiếng Anh
Quản trị Viên 0 780
4 5 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (update 04-05-2021)
Quản trị Viên 0 3557
2 4 - 2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:
Lịch học lớp ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ K31 (đợt thi tháng 5/2021)
Quản trị Viên 0 1320
1 4 - 2021
Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lịch học các lớp ôn tập cụ thể như sau:
Thông báo Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2020
Quản trị Viên 0 1353
15 3 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Quản trị Viên 0 2927
5 3 - 2021
Căn cứ chỉ thị 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách...