Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 chuyên đề 5 và 6
Quản trị Viên 0 1132
28 9 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (cập nhật đến hết chuyên đề 5 và 6) - đợt...
Thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2022 - phương thức xét tuyển 1
Quản trị Viên 0 921
27 9 - 2022
Hội đồng tuyển sinh trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo:
Thông báo nhập học thạc sĩ khóa 32 (2022-2024) - Đợt 1 năm 2022
Quản trị Viên 0 2096
6 9 - 2022
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:
Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 1)
Quản trị Viên 0 606
22 8 - 2022
Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức chấm thi phúc khảo...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022 - KHÓA 32 (2022-2024)
Quản trị Viên 0 4795
4 8 - 2022
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022, cụ thể...
Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 chuyên đề 3 và 4
Quản trị Viên 0 2623
4 8 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (cập nhật đến hết chuyên đề 3 và 4) - đợt...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐỢT 1 NĂM 2022 - PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2
Quản trị Viên 0 2665
3 8 - 2022
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo: Thí sinh đã đăng ký tuyển sinh trình...