Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh
Quản trị Viên 0 500
13 1 - 2021
Thông báo lịch học môn Triết học dành cho học viên K30(2020-2022)
Quản trị Viên 0 4688
3 12 - 2020
Phòng Sau đại học thông báo lịch học, phòng học và danh sách học viên các lớp Triết học như sau:
Thông báo về việc thay đổi hình thức đăng ký môn học của học viên cao học khóa 30
Quản trị Viên 0 4131
19 11 - 2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo
Danh sách học viên thạc sĩ khóa 30 kèm mã số học viên. Hướng dẫn nộp học phí và đăng ký môn tín chỉ
Quản trị Viên 0 2946
18 11 - 2020
Trường Đại học sư phạm Hà Nội thông báo:
Thông báo nhập học thạc sĩ khóa 30 đợt 1 và đợt 2 (2020-2022)
Quản trị Viên 0 4678
28 10 - 2020
Trường Đại học sư phạm Hà Nội thông báo lịch nhập học thạc sĩ khóa 30 như sau:
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THI THÁNG 10/2020
Quản trị Viên 0 1072
21 10 - 2020
Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 10/2020, Trường Đại học Sư phạm Hà...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ, ĐIỂM CHUẨN THI TUYỂN SINH THẠC SĨ - ĐỢT 2 (THÁNG 10 NĂM 2020)
Quản trị Viên 0 5188
16 10 - 2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ, kỳ thi tháng 10 năm 2020:
TRA CỨU SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 2 THÁNG 10/2020
Quản trị Viên 0 3101
24 9 - 2020
Thí sinh tra cứu theo link dưới đây:
TRA CỨU KẾT QUẢ - KỲ THI NGOẠI NGỮ NGÀY 12/9/2020
Quản trị Viên 0 946
22 9 - 2020
Thí sinh tra cứu kết quả thi theo hướng dẫn trong file đính kèm:
Thông báo danh sách thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ khóa 30 - Đợt 2 tháng 10 năm 2020
Quản trị Viên 0 1199
17 9 - 2020
Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo: