Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (update 14-04-2021)
Quản trị Viên 0 1321
2 4 - 2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:
Lịch học lớp ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ K31 (đợt thi tháng 5/2021)
Quản trị Viên 0 725
1 4 - 2021
Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lịch học các lớp ôn tập cụ thể như sau:
Thông báo Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2020
Quản trị Viên 0 1056
15 3 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Quản trị Viên 0 2255
5 3 - 2021
Căn cứ chỉ thị 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách...
Thông báo lùi thời gian thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Quản trị Viên 0 3756
23 2 - 2021
Căn cứ chỉ thị 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách...
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Quản trị Viên 0 1754
21 2 - 2021
Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lùi...
Thông báo lịch học và danh sách lớp Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Lí luận dạy học hiện đại K30 (2020-2022)
Quản trị Viên 0 2264
26 1 - 2021
Phòng Sau đại học thông báo lịch học và danh sách lớp Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Lí luận dạy học...
Thông báo tổ chức thi tiếng Anh
Quản trị Viên 0 1665
13 1 - 2021