Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo kế hoạch trả Xác nhận hoàn thành khóa học đối với các học viên thạc sĩ bảo vệ luận văn đợt 1 năm 2022
Quản trị Viên 0 189
29 6 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo thời gian trả Xác nhận hoàn thành khóa học đối với các học viên thạc...
Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022
Quản trị Viên 0 91
27 6 - 2022
Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...
Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 chuyên đề 1 và 2
Quản trị Viên 0 1334
17 6 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (cập nhật đến hết chuyên đề 1 và 2) - đợt...
Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 - các môn chung
Quản trị Viên 0 2112
23 5 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (các môn chung) - thi ngày 24/4/2022.
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu đợt 1 năm 2022 - Khóa 32 (2022-2024)
Quản trị Viên 0 5290
12 5 - 2022
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...