Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 chuyên đề 7 và 8
Quản trị Viên 0 2016
6 12 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (cập nhật đến hết chuyên đề 7 và 8) - đợt...
Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện hiệp định năm 2023
Quản trị Viên 0 421
30 11 - 2022
Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2023
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023
Quản trị Viên 0 554
18 11 - 2022
Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM THI PHÚC KHẢO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022 (ĐỢT 2)
Quản trị Viên 0 723
9 11 - 2022
Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức chấm thi phúc khảo...
Thông báo danh sách lớp và lịch học môn Triết học dành cho học viên cao học K32 (2022-2024) đăng ký sau ngày 24/10/2022
Quản trị Viên 0 1546
28 10 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo danh sách lớp và lịch học môn Triết học dành cho các học viên cao học...