Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022 - KHÓA 32 (2022-2024)
Quản trị Viên 0 4141
4 8 - 2022
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022, cụ thể...
Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 chuyên đề 3 và 4
Quản trị Viên 0 2113
4 8 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (cập nhật đến hết chuyên đề 3 và 4) - đợt...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐỢT 1 NĂM 2022 - PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2
Quản trị Viên 0 1943
3 8 - 2022
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo: Thí sinh đã đăng ký tuyển sinh trình...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐỢT 1 NĂM 2022 - PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1
Quản trị Viên 0 2835
15 7 - 2022
Hội đồng tuyển sinh trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo:
Thông báo về việc tham gia chương trình Hội thảo dụ học Úc bậc Tiến sĩ
Lê Như Thục 0 573
7 7 - 2022
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Cục hợp tác quốc tế, Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo về việc...
Tra cứu thông tin thi ngoại ngữ xét điều kiện đầu vào tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022
Quản trị Viên 0 2591
5 7 - 2022
Hội đồng tuyển sinh trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo
Thông báo kế hoạch trả Xác nhận hoàn thành khóa học đối với các học viên thạc sĩ bảo vệ luận văn đợt 1 năm 2022
Quản trị Viên 0 849
29 6 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo thời gian trả Xác nhận hoàn thành khóa học đối với các học viên thạc...
Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022
Quản trị Viên 0 220
27 6 - 2022
Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...