Đào tạo

Đào tạo

Thông báo kế hoạch trả Xác nhận hoàn thành khóa học đối với các học viên thạc sĩ bảo vệ luận văn đợt 1 năm 2022
Quản trị Viên 0 191
29 6 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo thời gian trả Xác nhận hoàn thành khóa học đối với các học viên thạc...
Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022
Quản trị Viên 0 91
27 6 - 2022
Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...
Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 chuyên đề 1 và 2
Quản trị Viên 0 1334
17 6 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (cập nhật đến hết chuyên đề 1 và 2) - đợt...