Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh - Thay thế thông báo ngày 05/04/2021 (update 03/08/2021)
Quản trị Viên 0 2048
3 8 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông báo gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sau bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19
Quản trị Viên 0 697
27 7 - 2021
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách...
THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH - THAY THẾ THÔNG BÁO NGÀY 05/4/2021 (update 15/7/2021)
Quản trị Viên 0 1535
15 7 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
THÔNG TIN VỀ KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021
Quản trị Viên 0 5536
30 6 - 2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:
THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH - THAY THẾ THÔNG BÁO NGÀY 05/4/2021
Quản trị Viên 0 1635
22 6 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...